ADMIN - navrh pravidel konference

From: Marek Prokop (mprokop@prokopsw.cz)
Date: 10. 12. 2002, 01:18 CET


Dobry vecer,

dovoluji si vam vsem predlozit navrh pravidel teto konference. 
Vase pripominky uvitam behem nasledujicich dvou dnu na adrese 
mprokop@prokopsw.cz. Sve pripominky, prosim, neposilejte do 
konference.

Dekuji,

Marek Prokop

=== Pravidla konference seo@nawebu.cz ===

== Přihlášení, odhlášení, přispívání ==

+ Přihlásit se lze odesláním zprávy na adresu 
seo-subscribe@nawebu.cz. Poté, co obdržíte odpověď, je třeba 
přihlášení ještě potvrdit.

+ Chcete-li se odhlásit, učiňte tak odeslání emailu na adresu 
seo-unsubscribe@nawebu.cz. Neposílejte odhlášky do konference.

+ Příspěvky určené všem účastníkům konference posílejte na 
adresu seo@nawebu.cz.


==  Správa konference ==

+ Nad chodem a obsahem konference dbá administrántor, neboli 
admin. Jeho úkolem je chránit slušné členy konference před 
obtěžováním ze strany neslušných členů či vnějších narušitelů. 
Proto má právo kohokoli za porušení těchto pravidel vyloučit, a 
to i bez předchozího varování.

+ Chce-li admin něco sdělit všem členům konference, učiní tak 
zprávou, jejíž subjekt začíná slovem "ADMIN". Na tyto zprávy se 
zásadně neodpovídá do konference. Cítíte-li potřebu s adminem 
diskutovat, napište mu na jeho soukromou adresu, která je 
uvedena na konci tohoto dokumentu.


== Přispívání do konference ==

+ Tématem konference je marketing založený na vyhledavačích 
(SEM), optimalizace stránek pro vyhledavače (SEO) a vše, co 
souvisí s viditelností webových stránek ve vyhledavačích a 
katalozích. Výjimečně a v souvislosti s výše uvedenými tematy, 
lze zabrousit i do dalších oblastí internetového marketingu a 
zvyšování návštěvnosti.

+ Do konference patří jen příspěvky související s výše 
vymezenými tématy. Mějte na paměti, že každý váš příspěvek 
obdrží několik desítek až stovek značně zaneprázdněných lidí, 
takže se vždy rozmyslete, zda jim budou vaše informace opravdu 
užitečné.

+ Pokud pokládáte dotaz, ověřte si nejprve, zda odpověď není ve 
FAQ této konference, nebo zda nelze snadno nalézt v archivu 
konference či jinde na webu.

+ Dbejte na to, aby vaše zprávy měly výstižný subjekt. Pokud se 
v odpovědi odkloníte od tématu původního dotazu, nebojte se 
subjekt adekvátně změnit.

+ Pokud cítíte neodolatelnou potřebu sdělit ostatním něco mimo 
témata konference, uveďte na začátku subjektu zkratku "OT". 
Neberte to ale tak, že do konference můžete posílat cokoli, 
pokud to správně označíte.

+ Poukazujete-li na zajímavý výsledek hledání, pošlete jeho 
konkrétní URL.

+ Do konference posílejte pouze čistě textové (plain/text) 
zprávy bez příloh, kódované jako us-ascii, nebo ISO 8859-2.


== Co do konference nepatří ==

+ Do konference nepatří zprávy nesouvisející s jejímy tematy, a 
to ani takové, které považujete pro ostatní účastníky za velmi 
důležité. Zejména neposílejte do konference varování před viry 
ani jiné typy řetězových dopisů.

+ V odpovědích ponejchávejte pouze nejnutnější citace z 
příspěvku, na který odpovídáte. Členové si mohou celou původní 
zprávu vyhledat v archivu [1]. Za ponechání celé původní zprávy 
pod odpovědí přijde varování a za opakování této chyby budete 
nekompromisně vyloučeni.

+ Zdržte se dlouhých podpisů se seznamem všech vašich funkcí a 
projektů. Pět řádků podpisu je víc než dost, tři tak akorát a 
jedením si vysloužíte zvláštní sympatie admina.

+ Do konference nepatří explicitní reklama, nabídky či žádosti o 
zaměstnání, apod. Konkrétní projekty, služby, výrobky a firmy 
zmiňujte jen tehdy, mají-li přímou souvislost s informacemi, 
které jsou potenciálně užitečné všem členům konference. 
Provozovatel konference může do zápatí zpráv připojit krátkou 
reklamu.

+ Předchozí bod platí i o URL vašich projektů. Nesnažte se 
zvyšovat PageRank svých stránek samoúčelným posíláním URL do 
konference. Na druhou stranu můžete použít jedno URL ve svém 
podpisu a do zprávy vložit odkazy přímo související s předmětem 
diskuse.

+ Zdržte se jakýchkoli osobních útoků. Diskutujte, přete se, ale 
zůstaňte gentlemany (dámy prominou). Musíte-li nezbytně sdělit 
jinému členovi konference, že je vůl, který plácá hlouposti, 
učiňte tak na jeho soukromou adresu, nikoli do konference. Sami 
sebe můžete označit za vola i veřejně.

+ Do konference v žádné případě nepatří zprávy v jiném formátu 
než plain/text (např. HTML, RTF), nebo kódované jinak než 
us-ascii nebo ISO 8859-2 (zejména ne Windows-1252).

+ Ke zprávám nepřikládejte žádné přílohy. Jako weboví tvůrci a 
konzultanti jistě máte k dispozici vlastní prostor na webu, kam 
můžete případné soubory uložit a do konference na ně poslat 
pouze odkaz.

+ Zdržte se odpovědí neobsahujících nic jiného než "Ano", 
"Souhlasím", "Já také", apod.


== Další pravidla ==

+ Jakmile se vaše emailová schránka, resp. adresa začne chovat 
asociálně, budete okamžitě vyloučeni. Mezi asociální chování 
schránky/adresy patří např. vracení zpráv jako nedoručitelných, 
automatické odpovědi v nepřítomnosti, posílání zavirovaných 
zpráv, atd.

+ Pronikne-li do konference náhodou virus, spam, automatické 
odpovědi, či jiná infiltrace, zásadně na ně neodpovídejte a 
ponechejte adminovi trochu času ke zlikvidování narušitele. 
Pokud se vám zdá, že admin nezasahuje už příliš dlouho, uvědomte 
ho na jeho soukromý email.


Současní administrátoři konference jsou:

mike@navrcholu.cz
mprokop@prokopsw.cz

Odkazy:

[1] Archiv konference: http://seo.nawebu.cz/

Datum poslední aktualizace: 10.12.2002This archive was generated by hypermail 2.1.2 : 10. 12. 2002, 01:23 CET