Re: SEO analyzer

From: Anthonius <izero (zavinac)>
Date: 01. 06. 2004, 21:02 CEST
    Veď preto je stále len v testovacom režime, aby sa vychytali všetky 
chyby.

    Algoritmus je založený na kontrole keywords v jednotlivých "častiach" 
(tagoch atď) stránky. Niekde je použité vyhodnotenie na percentuálny obsah 
keywords v tagu, niekde sa kontroluje, koľko percent z keywords je v tagu, 
potom je jednotlivým vyhodnocovyným položkám pridelená určita váha a 
vyrátaný výsledok. Asi tak by som to popísal zjednodušene.

    Anton Piták
    http://www.softpae.com
Received on Tue, 1 Jun 2004 21:02:59 +0200

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : 01. 06. 2004, 21:03 CEST