Re: webdesign vs. web design (bylo: navrh klucovych slov)

From: JohnyB <discuss (zavinac)>
Date: 14. 07. 2004, 09:58 CEST
> Osobně si nevybavuji jazyk, ve kterém by spojení "web design" něco
> znamenalo. Zcela jistě takovým jazykem není čeština ani angličtina.

http://www.google.com/search?&q=webdesign
-->
"Did you mean: web design"

-- 
alphanumeric.cz | webcore.cz | designlab.cz | janbrasna.com
Received on Wed, 14 Jul 2004 09:58:33 +0200

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : 14. 07. 2004, 09:58 CEST