RE: Vyhledávače a dvojjazyčné stránky

From: Petr Pošík <petr.posik (zavinac)>
Date: 08. 06. 2005, 15:39 CEST
Marek Prokop napsal(a): 

> A třetí, či spíše první ;-) věc je, jak by se tím měly řídit. 
> Mě žádné smysluplné využití nenapadá.

Je samozřejmě otázkou, jestli je např. při správě dvojjazyčných stránek
lepší udržovat obě verze zvlášť či v jednom souboru... u většiny webů asi
nebudou obě verze úplně shodné. Prostě návštěvníkovi ze zahraničí se obvykle
prezentuji trochu jiným způsobem než našinci. Přišlo by mi tedy i nelogické
mít je v jednom souboru. Jiná je situace např. u různých článků, které
obsahují obecně platné informace, stejně užitečné pro všechny. IMHO tam by
se existence dvou jazykových verzí tolerovat dala a dokonce by mohla být i
velice užitečná. Ale o tom by se asi dalo sáhodlouze diskutovat.

> Asi to vidíme každý jinak. Podle mne je stránka psaná jen 
> česky prostě stránka psaná jen česky, tj. nikoli nějakým 
> dalším jazykem. Jiná věc by byla, kdyby to měl Google třeba 
> stejně jako Yahoo, tj. pro volbu jazyka checkboxy a ne radiobuttony.

To podle mne ale vůbec nesouvisí s checkboxy nebo radiobuttony. Já jako
uživatel vyhledávače obvykle chci vyhledat info o nějaké frázi v JAKÉMKOLI
jazyce, kterému rozumím. Je mi jedno, jestli na té stránce bude i nějaký
text v jiném jazyce. To, že má Google radio a ne checkbox, je spíš jeho
funkční omezení. IMHO to ale vůbec nemá (nebo by aspoň nemělo mít) význam
"najdi POUZE české relevantní stránky" v případě rádia nebo "najdi všechny
české nebo anglické relevantní stránky" v případě checkboxů. Čekal bych, že
to bude znamenat "najdi stránky, kde je nějaká relevantní informace v
jazyce(cích), který(é) jsem určil."

> osvědčeným způsobem a že tudíž napíší jednotlivý dokument 
> jediným hlavním jazykem a pro překlad vyhradí jiný samostatný 
> dokument?

Samozřejmě, že v případě multijazyčných webů, je možnost ukládání všech
verzí do téhož souboru naprostou kravinou. Nevím proč a nemůžu si pomoct,
ale u dvojjazyčných stránek by mi to připadalo mít je obě v tomtéž souboru
poměrně šikovné a elegantní. Že se ale vyhledávače začnou chovat jinak, aby
se to dalo prakticky využít, v to se asi doufat nedá.

Děkuji všem za názory!

Poša
Received on Wed, 8 Jun 2005 15:39:22 +0200

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : 08. 06. 2005, 15:39 CEST