Re: google PR onemore

From: Michal Illich, adresa do konferenci <list (zavinac)>
Date: 23. 01. 2006, 15:51 CET
> Pro bnou praxi je to rozumn odhad, nicmn teoreticky sta k
> zskn GTPR 7 jeden jedin odkaz ze strnky s GTPR 7. Pitom je
> teba si t uvdomit e jedna strnka s GTPR 7 me mt a tm
> desetkrt vy i ni GTPR ne jin strnka s GTPR 7.

	(nemlo bt pedposledn "GTPR" spe "PageRank"?)

	Vychz zejm z toho, e GTPR je destkovm logaritmem PageRanku (soud 
podle toho "tm desetkrt")

	- oekvat, e je to logaritmus je zejm docela rozumn (i kdy to me 
bt docela jinak), ale potvrzen to nen

	- s tou destkou bych byl trochu skeptick (nevidm pro ni dvod)

	- e existuje pm vztah mezi GTPR a PageRankem? No, pinejmenm se to 
mj v ase... a mon je ten vztah jet daleko nepmj

M.
Received on Mon, 23 Jan 2006 15:51:48 +0100

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : 23. 01. 2006, 15:51 CET