Re: absolutní vs. relativní adresa

From: Michal Illich, adresa do konferenci <list (zavinac)>
Date: 02. 05. 2006, 11:11 CEST
> "Where possible, use absolute rather than relative links. (For instance, when linking to another page in your site, link to www.example.com/mypage.html rather than simply mypage.html). "

	vyhledávač, který by z nějakého důvodu neuměl následovat relativní odkazy, 
nebo je jakkoliv znevýhodňoval, by podle mého názoru obsahoval chybu.
	Tedy i to doporučení mi přijde nesmyslné.
	
	hezký den,

MI, Jyxo
Received on Tue, 02 May 2006 11:11:35 +0200

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : 02. 05. 2006, 11:09 CEST