Re: TrafficProgrammer

From: Tomas Kapler <tomas (zavinac)>
Date: Tue, 18 Sep 2007 15:50:09 +0200
No tak si to rozebereme (i když už to bylo)

>     1) Toolbary - s dostatečně velkým vzorkem lidí použitelné, ale zatížené
> problémem reprezentativnosti dat, pokud je toolbar distribuován od jediné firmy

ano, jediná trochu použitelná záležitost, a opravdu ji podle mých
informací vyhledavače používají, vyjma Alexy ale afaik jen tak jak
jsem psal, tedy jako kontrolní prvek a jako nástroj ke zjištění
neznámých stránek. Navíc kdyby se jeho použití rozšířilo, tak je
otázkou minut udělat robota, který bude pingat jejich
toolbar.example.com server co ta data sbírá

>     2) Anonymizované statistiky telekomunikačních operátorů - hodně dobrý
> zdroj, ale nejspíš drahý a potenciálně právně kontroverzní

Lokálně hodně dobrý zdroj, globálně k ničemu, protože jsou
neporovnatelné. Když budu mít třeba kompletní data GTS, budu mít
slušně zpracovanou návštěvnost webů firemní klientely v Praze, ale
prakticky nulovou znalost jiných regionů. Navíc jak jsem psal - taková
statistika je nejen právně kontroverzní, ale technicky prakticky
nemožně získatelná


>     3) Různé měřící tečky - dost přesné, ale výběrové a zpomalující načítání
> serverů

Měřící tečky ukazují návštěvnost kokrétního webu, který je měřen, ani
ta nejrozšířenější měřící tečka neměří více než procento webů a žádná
z nich mi tak neříká vůbec nic o tom, které weby jsou navštěvovanější
než jiné. A opět - kdyby to mělo být jakkoliv využíváno, je otázkou
chvilky na to napsat skript.


Takže imho prostě neexistuje metoda, která by byla dostatečně
hodnověrná, aby ji mohl vyhledavač jakkoliv přímo zapojit do výpočtu
svých vah. Ale ano, je mnoho pomocných metod, které může použít pro
kontrolu atd.
Kromě zmíněných je to porovnávání s ostatními vyhledavači a také
měření klikání na konkrétní servery na vlastních stránkách.

T.
Received on 18. 09. 2007, 15:50 CEST

This archive was generated by hypermail 2.2.0 : 18. 09. 2007, 15:50 CEST