Re: Google analytics x Netmonitor

From: Jan Tichý <tichy (zavinac)>
Date: Wed, 6 Feb 2008 13:23:02 +0100
> Zdravím, rád bych se zeptal na jednu skutečnost, která mě zaráží. Na
> našich projektech používáme jak netmonitor, tak i GA. Statistiky z GA
> jsou o cca polovinu návštěvníků větší, než údaje, které jsou v netmonitoru.
> že by měl GA, který je celosvětově používám, větší chybu měření než
> netmonitor?

Jakékoliv podobné rozdíly mezi různými měřicími systémy jsou NAPROSTO
v pořádku a je to zcela běžné. Ovlivňuje to jednak technický způsob
měření a z něj vyplývající chybovost, jednak použitá metodika výpočtu
všech prezentovaných čísel. Téměř nikdy nepracujete s čísly, která
byla natvrdo naměřena, vždy jsou to čísla pojatá v kontextu té které
metodiky.

Oba dva zmíněné faktory vždy zcela zásadně ovlivňují velikost
výsledných konkrétních prezentovaných čísel. Co je ale důležité, že
oba dva faktory v rámci toho kterého měřicího systému působí
systematicky. A to je základ celého úspěchu.

Málokdy totiž pro své rozhodování a usuzování potřebujete přesná
naměřená čísla. Vlastně skoro nikdy, pokud tedy nechcete ohromovat
management nebo své obchodní partnery. Pro racionální rozhodování
potřebujete zejména poměrové ukazatele základních veličin anebo změny
některých veličin v čase (čili de facto opět jen poměrové ukazatele).
A pokud se pohybujete stále v rámci jednoho měřicího systému, tak
celková chyba má systematický charakter. Tudíž i všechny odvozené
ukazatele dávají smysluplná a zcela použitelná čísla.

Fatální chyby se můžete dopustit v okamžiku, kdy začnete navzájem
kombinovat čísla z různých systémů. Ale to nedává žádný smysl a snad
to proboha nikdo nedělá.

-- 
Jan Tichý
http://www.h1.cz/
Received on 06. 02. 2008, 13:23 CET

This archive was generated by hypermail 2.2.0 : 06. 02. 2008, 13:23 CET