Důsledky momentálních výkyvů Seznamu a kdo na tom profituje.

From: <richard.marvan (zavinac) techline.cz>
Date: Sun, 10 Feb 2008 12:23:57 +0100
Ahoj všem,
sou&#269;asný stav fulltextu na Seznam.cz vyústil až v
e-mail mého zákazníka, který mi dnes napsal:

dnešní den tj.10.2.2008 není naše firma
zobrazována na vyhledáva&#269;i SEZNAM.
Naše www seznam nezobrazuje.Nejbližší zmínka o
naší firm&#283; je na 26. stránce 
na (klí&#269;ové slovo - d&#345;íve 1. strana).
Rovn&#283;ž na výraz (klí&#269;ové slovo) je pokles.
Tento p&#345;ípad se týka i dalších firem nap&#345;.
(název firmy). Vážn&#283; uvažuji o zrušení
výstavby nového webu,protože mám obavy,že se 
vynaloží finan&#269;ní náklady naprosto
zbyte&#269;n&#283;.
Seznam naše stránky permanetn&#283; diskrimunuje
v&#367;&#269;i konkurence a celá situce 
nás velmi rozla&#271;uje.

Pokud se stav na Seznamu neuklidní a nestabilizuje asi
celou akci ohledn&#283; 
výstavby www pozastavíme. O&#269;ekávám Váš
komentá&#345; k celé situaci,návrhy na zlepšení a
posouzení nabídky 
firmy na SEO (ATAXO),kterou jsem Vám již
p&#345;eposílal.

atd... atd... atd...

Já tedy nevím, ale ur&#269;it&#283; ty zmín&#283;né
dva weby nejsou tak špatné, aby si toto zasloužili,
nedopouští se žádných nekalých praktik apod.
Takže záv&#283;r? Všichni cht&#283;jí investovat do
PPC a ne do www!!!
Received on 10. 02. 2008, 12:23 CET

This archive was generated by hypermail 2.2.0 : 10. 02. 2008, 12:24 CET