Re: zpětný odkaz z katalogu

From: Dušan Janovský <janovsky (zavinac)>
Date: Wed, 27 Feb 2008 22:02:52 +0100
Ještě si dovolím trochu doplnit, psal jsem to sem už někdy před dvěma
lety, tak to zopakuju:

2008/2/27 Jan Tichý:
> Myslím, že je tedy vhodné si celý
>  vliv katalogu na fulltext shrnout:
>
>  1. Zpětné odkazy - Firmy.cz jsou z hlediska fulltextu odkazujícím
>
>  2. Popisek z katalogu - při indexaci stránky se její popisek z
>  Firmy.cz jakoby přidává na konec té stránky.

3. Při stanovování vah se titulek a popisek z Firem navíc berou jako
samostatný faktor relevance. Dlouhodobě tam ale jako tyto přímé váhy
katalogu vycházejí (a jsou nastavovány) hodnoty velmi blízké nulám,
takže mají velmi malý vliv, který stojí za řeč jen v několika řídkých
případech, kdy jsou i ostatní faktory relevace ostatních nalezených
stránek nízké, což se stává hlavně tehdy, když je hledané slovo
obsaženo v češtině zřídka - například když uživatel hledá název firmy.
Do budoucna (a obecně) ale nelze vyloučit, že jako přímá váha tam
vyjde (a bude nastaveno) něco vyššího.

Samozřejmě body 1 a 2, jak je popsal Honza Tichý, plně platí

Yuhů
Received on 27. 02. 2008, 22:02 CET

This archive was generated by hypermail 2.2.0 : 27. 02. 2008, 22:02 CET