Re: Kontrola SEO optimalizacie

From: Tomáš Kapler <tomas (zavinac)>
Date: Sat, 16 Aug 2008 20:58:36 +0200
> admine, prosím ukonči to. Doteď tady bylo jedno kdo je Čech a kdo Slovák, nemohlo by to tak být nadále?

No za mě říkám "stop" té konfliktní části, předpokládám, že i ostatní
nebudou reagovat, každý si jistě udělal názor sám. Případné další
urážky klidně směrujte na tomas (zavinac) kapler.cz.

Jinak abych v krátkosti shrnul celé téma "založené" uživatelem s nickem Pepere
a) Google je na slovensku zcela dominantní prohlížeč (všeobecná shoda
vyjma asi romana, jeho otázku "čo to dokazuje" na graf který to
dokazuje jsem nepochopil)
b) SEO na Google je prakticky výhradně otázka backlinků (všeobecná
shoda), zde jen pro jistotu doplňuji, že jinak předpokládám dodržení
těch nejzákladnějších praktik tj. rozdílný a dostatečný kvalitní Title
na každé stránce (nesplněno) a alespoň nějaký obsah s klíčovými slovy
(taktéž nesplněno)
c) nicméně i pro Google je vhodné zapracovat na on-page, on-site
faktorech, byť mají malou váhu (všeobecná shoda)
d) u dotyčného webu nejsou ani tyto faktory dostatečně zvládnuté
(všeobecná shoda)
e) některé drobnosti jsou zmíněné v mém příspěvku ze 14.8. a trochu
též od Richarda Dobiáše, ostatní příspěvky jsou mimo téma
d) za problematické byly zmíněny (mnou 14.8.) ostatní faktory jako
použitelnost, Richard Dobiáš souhlasí, ostatní příspěvky opět mimo
téma
e) nikdo nereagoval na podotázku Pepera týkající se subdomén, i já na
to zapomněl, tak tedy: problematika zda-li používat subdoménu
(něco.example.com) nebo podstránku (example.com/něco) zde byla řešena
už mnohokrát, většinová shoda byla myslím taková, že dopad subdomén je
minimální až nulový. Každopádně obojí je lepší, než nemít takovou
stránku vůbec, což je zřejmě současný stav, daný mimo jiné i tou mnou
zmíněnou nevhodnou navigací pouze přes selecty.

Snad takové shrnutí pro Pepera bude užitečné, jestliže máte někdo jiný
názor či doplnění k bodům a) až e), můžeme pokračovat

-- 
Tomáš Kapler
technický a marketingový ředitel

DEVELOPSTUDIO, s.r.o.
http://www.developstudio.com
Zelená linka: 800 SEO SEO (800 736 736)
Received on 16. 08. 2008, 20:58 CEST

This archive was generated by hypermail 2.2.0 : 16. 08. 2008, 20:58 CEST