Kanonizace nebo noindex,follow

From: Pavel Ungr <necodymiconer (zavinac)>
Date: Tue, 16 Dec 2014 13:37:45 +0100
nemu dohledat jednu vc a teba budete nkdo vdt:
Pokud je strnka kanonizovna, prochz vyhledvae odkazy na n jako u direktivy noidnex, follow? Pelv se u kanonizace i u noindex,follow link-juice? Dky za npady, pokud byste k tomu mli njak zdroje, byl bych naden.

Pavel Ungr
 		 	   		  
Received on 16. 12. 2014, 13:37 CET

Chcete se nauit vc? Navtivte nae odborn kolen

This archive was generated by PROGNAME VERSION on DATE and TIME